< Back to Projects
 
 
 
 

Stef proost guest professor

Project Number: 300

Project Leader: Jonas Eliasson

Start Date: 2013-04-01

End Date: 2014-12-31

Description:
Research Question Stef Proost anställs som gästprofessor vid CTS, finansierad av Energimyndigehten. CTS arbetar med analys av transportsystem, i synnerhet analys av olika åtgärder, investeringar och styrmedel. Analys av styrmedel för transportsektorns energianvändning är ett viktigt delområde, och en del av CTS strategi är att ytterligare utvidga och fördjupa detta område. Anställningen av Stef Proost är en del av denna strategi. Stef Proost är en världsledande forskare inom ekonomisk systemanalys av styrmedel inom transport-, miljö- och energiområdet, och vore därför ett strategiskt tillskott till CTS-miljön. Vid CTS arbetar ett stort antal doktorander och yngre forskare som kunde dra nytta av Proosts kunskaper, erfarenheter och nätverk på olika sätt.

Top page top