< Back to Projects
 
 
 
 

Trv fud 2: vÄrdering av morbiditet – pÅ fotgÄngarolyckor

Project Number: 303

Project Leader: Gunnar Lindberg

Start Date: 2013-02-01

End Date: 2013-08-31

Description:
När dödsfallen sjunker inom trafiken blir skadade relativt sett viktigare i värderingen av åtgärder. Samtidigt vidgas intresset mot andra trafikantgrupper än bilister vilket stärker kravet på bättre värderingar av olika skadeutfall. Svenska värderingar av risker inom trafiken har fokuserat på dödsfall. Svensk forskning och praktik ligger där internationellt sett långt framme. Inom värderingen av olika skadeutfall är forskningsfronten mycket mer oklar. Dels finns studier av betalningsviljor för att undvika en specifik skadetyp på samma sätt som för VSL (value of statistical life) korrigerat för ISS (Injury severity score) och dels finns ansatser med kvalitetsjusterade levnadsår (QALY). Man kan säga att metoderna har utvecklats sektorsberoende där trafiksektorn nyttjar VSL och ibland ISS medan hälssoketorn nyttjar QALY. Studien fokuserar på en jämförelse av metoderna QALY respektive VSL/ISS med målet att ge en tydlig rekommendation för ASEK-arbete inom trafiksäkerhetsområdet.

Top page top