< Back to Projects
 
 
 
 

Trv fud 29: vÄrdering av fÖrbÄttringar i godstransporters tillfÖrlitlighet 312

Project Number: 312

Project Leader: Inge Vierth

Start Date: 2012-12-01

End Date: 2013-06-30

Description:
Projektbeskrivning Det finns begränsad kunskap om den monetära värderingen av förändringar itransporttidsosäkerhet för godstransporter. Detta innebär att fördelarna med minskad osäkerhet i transporttid inte beaktas till fullo i kostnads-nytto-analys(CBA), till exempel i samband med investeringar i infrastruktur. Fördelarna med minskad osäkerhet i transporttider beräknas alls eller beräknas på ett mycket förenklat sätt. Detta projekt förväntas resultera i beräkningar av värdet av mer tillförlitliga transporttider (VTTV = Värdet av minskad restid variabilitet) som kan användas i CBA av ny transportinfrastruktur, underhåll utgifter etc. Projektet syftar till att studera värdet av minskade variationer i transporttid för godstransporter. I denna pilotstudie fokuserar vi på transportkedjor som inkluderar järnvägen som inom järnvägen i orsakar flest tillförlitlighetsproblem i Sverige. Flera metoder har föreslagits för att uppskatta VTTV: 1) Metoder baserat på beräkningar av kostnader för buf

Top page top