< Back to Projects
 
 
 
 

Trv fud 31: stokastisk logistikmodul 313

Project Number: 313

Project Leader: Inge Vierth

Start Date: 2013-03-04

End Date: 2014-02-28

Description:
Logistikmodulen i den nationella godsmodellen SAMGODS baseras idag på en deterministisk kostnadsminimeringsmodell. I de ursprungliga planerna för utvecklingen av SAMGODS-modellen och i den underliggande ADA ansatsen (aggregering – disaggregering – aggregering) ligger ansatser för en stokastisk modell. ADA ansatsen bygger på att aggregerade zon-till-zon-godsflöden disaggregeras till företag-till-företag-flöden och att de beräknade fordonsflöden aggregeras igen och läggs ut i nätverken. Utgångspunkten är att de logistiska besluten fattas på företagsnivå. Målsättningen med projektet är att estimera en stokastisk logistikmodul som inkluderar andra faktorer än kostnader (företagens och sändningarnas egenskaper mm). Syftet är att estimera en logistikmodul som undviker de klassiska problemen med hög känslighet i en deterministisk modell och därmed förbättrar SAMGODS systemets funktion. Målet är således att kunna skapa en ny logistikmodul som om den lyckas förbättra SAMGODS systemets funktion.

Top page top