< Back to Projects
 
 
 
 

Trv fud 38: ihop: sampers med dynamisk vÄgnÄtsutlÄggning fÖr storstad 314

Project Number: 314

Project Leader: Leonid Engelson

Start Date: 2013-01-21

End Date: 2014-02-28

Description:
Bakgrund Det nationella modellsystemet Sampers har funnits i 15 år och används i många olika sammanhang. Under senare tid har man ackumulerat tillräcklig data, erfarenhet och kunskap på området för att konstatera att nuvarande Sampers inte funkar bra för att studera effekter av trängselskatt och transportinvesteringar i storstäder. Den metod som för närvarande tillämpas för detaljerade trafikanalyser i Stockholm innebär att resefterfrågan som resulterar från körning av Sampers används för att beräkna bilresematriser för det studerade området som sedan läggs ut i ett program för DTA (Dynamic Traffic Assignment), vanligen Contram eller Dynameq. Problemet med denna ansats är att efterfrågan som läggs ut på nätet i DTA inte är konsistent med de restider som beräknas i DTA utan med de restider som beräknats i Emme. Denna inkonsistens resulterar i hög osäkerhet av trafikanalyser och stora problem vid beräkning av nyttan av investeringar och styrmedel.

Top page top