< Back to Projects
 
 
 
 

Referensgrupp IHOP (TRV-fud 38b) 315

Project Number: 315

Project Leader: Helena Braun-Thörn

Start Date: 2013-01-15

End Date: 2014-01-31

Description:
Bakgrund Med anledning av Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg år 2012, har parterna inom CTS skickat in projektförslag. Flera projektförslag som berör utvecklingen av persontrafikmodellen Sampers kommer att genomföras. En referensgrupp tillsätts som kan följa IHOP-projektet och närliggande projekt inom ramen för CTS ansökan. Referensgruppen ska följa projekten, tillföra kunskap från annan relevant forskning, utveckling och tillämpning inom området och bidra vid vägval i utvecklingsarbetet. Referensgruppen kommer att se till vetenskaplig kvalitet, användbarhet för Trafikverket och samordning med närliggande projekt.

Top page top