< Back to Projects
 
 
 
 

Trv fud 24+30: indata samgods: pwc-matriser – ny metod och uppdaterade basÅrsmatriser – samt varuvÄrdesmodellen 316

Project Number: 316

Project Leader: Christer Anderstig

Start Date: 2013-03-01

End Date: 2013-10-31

Description:
Projektet omfattar: (1) Framtagande av nationella och regionala nycklar för omvandling av volymer per bransch till volymer per varugrupp (2) Framtagande av en ny metod för generering av PWC-matriser till Samgodsmodellen (3) Uppdatering av befintliga matriser för 2006 med den nya metoden (4) Dokumentation, utvärdering och eventuell justering av Varuvärdesmodellen Se utförlig beskrivning i FOI-förslag ” Indata Samgods: PWC-matriser – ny metod och uppdaterade basårsmatriser – samt Varuvärdesmodellen”.

Top page top