< Back to Projects
 
 
 
 

Sambandet mellan tolkning av andra trafikanters beteende och irritation i trafiken 323

Project Number: 323

Project Leader: Gunilla Björklund

Start Date: 2013-06-01

End Date: 2013-12-31

Description:
Frågeställning Huvudsyftet med denna studie är att studera olika typer av kognitiv ”bias”som förare är utsatta för när de tolkar andra trafikanters beteende i hindrandesituationer och hur detta påverkar deras (självrapporterade) irritation isamma situationer

Top page top