< Back to Projects
 
 
 
 

The social value of comuting time savings

Project Number: 326

Project Leader: Jonas Eliasson

Start Date: 2013-05-01

End Date: 2014-12-31

Description:
Research Question Infrastrukturinvesteringar och andra förbättringar i transportsystemet leder till lägre generaliserade reskostnader. En del av dessa reskostnadsminskningar omsätts i fler arbetade timmar och högre löner, vilket leder till ekonomisk tillväxt. En annan del av reskostnadsminskningarna omsätts i förändrat boende eller mer fritid, vilket innebär ökad välfärd för individen, men som inte syns i form av ekonomisk tillväxt. Värdet av tillgänglighetsförbättringar fångas i en samhällsekonomisk kalkyl genom konsumentöverskottet, gemenligen kallat ”tidsvinster” trots att det ofta kan vara fråga om andra typer av tillgänglighetsförbättringar. En tillgänglighetsförbättring kan dock också skapa externa nyttor, bl a i form av ökade skatteintäkter när människor arbetar fler timmar, eller går från arbete till bidrag. Dessa nyttor ingår inte i våra nuvarande samhällsekonomiska kalkyler. Förmodligen beror det på en kombination av svårigheten att uppskatta deras storlek och att man ka

Top page top