< Back to Projects
 
 
 
 

Beredning av ansökningar TRV-FUD 2013

Project Number: 330

Project Leader: Helena Braun-Thörn

Start Date: 2013-08-01

End Date: 2013-12-31

Description:
Bakgrund På Trafikverkets uppmaning samordnar CTS sina medlemsparters ansökningar till Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg år (2012). Syftet är att få bättre ansökningar med medverkande från flera parter som samverkar. CTS-kansliet, KTH-TLA och VTI samordnar och håller i arbetet i ett antal beredningsgrupper. Syftet med projektet är att finansiera den tid som läggs ner i beredningsarbetet.

Top page top