< Back to Projects
 
 
 
 

Utredningsledare trängselskatt Östra Hisingen 338

Project Number: 338

Project Leader: Jonas Eliasson

Start Date: 2013-08-06

End Date: 2014-01-31

Description:
Bakgrund Centrum för transportstudier har fått en förfrågan om att erbjuda en utredningsledare till den fördjupade översynen av trängselskattesystemet på Östra Hisingen. Uppdraget går ut på att styra och följa arbetet i syfte att garantera tillräcklig kvalitet och omfattning på uppdraget genomförande och att delta i samråd, dialoger och informationstillfällen.

Top page top