< Back to Projects
 
 
 
 

UtvÄrdering av riktade styrmedel mot bilparkens sammansÄttning, sÅsom bonus/malus 343

Project Number: 343

Project Leader: Muriel Beser Hugosson

Start Date: 2013-09-01

End Date: 2014-09-30

Description:
Frågeställning Projektet ska svara på frågan hur bilparkens sammansättning och energianvändning påverkas av olika styrmedel. Vi väljer att utvärdera de styrmedel som FFF utredningen föreslår där bland annat ett Bonus/Malussystem ingår.

Top page top