< Back to Projects
 
 
 
 

Kurs för Trafikverket om tidsvärden (TIPS) 345

Project Number: 345

Project Leader: Maria Börjesson

Start Date: 2013-10-10

End Date: 2013-12-31

Description:
CTS har sammanställt ett upplägg för utbildning/kompetensutveckling kombinerat med ordentlig teoretisk genomlysning av problematik kring tidsvärderingar och deras användning vid trafik- transportprognoser och vid samhällsekonomisk analys. Bakgrund Trafikverket har i sin utvecklingsplan lyft fram problematiken med bristande konsistens mellan tidsvärden i prognosmodeller och samhällsekonomiska kalkyler. Även andra behov med anknytning till tidsvärderingar lyfts fram. WSP har inom ramen för CTS beredning av projekt lämnat ett projektförslag med namnet ”Konsistens mellan tidsvärden i prognosmodell och kalkyl”. Vid beredningen var omdömet att det föreslagna projektet inte verkar föra frågan framåt men att CTS gärna bistår med utbildning av Trafikverkets personal. Trafikverket bedömde det sistnämnda som en god idé.

Top page top