< Back to Projects
 
 
 
 

UtvÄrdering av trÄngselskatten i gÖteborg 346

Project Number: 346

Project Leader: Maria Börjesson

Start Date: 2013-10-01

End Date: 2013-12-30

Description:
Research Question Detta projekt syftar till att a) utvärdera effekter av trängselskatterna i Göteborg med avseende på trafikeffekter, acceptans, samhällsekonomi och fördelningseffekter samt på hur väl prognosmodellen klarade att prognostisera dem och b) till att tillgängliggöra resultaten internationellt genom vetenskaplig publicering och spridning vid forskar- och branschkonferenser, internationella besök osv.

Top page top