< Back to Projects
 
 
 
 

Analys av systemkostnader för ett eventuellt svenskt km-skattesystem för tunga lastbilar

Project Number: 348

Project Leader: Mathias Nielsen

Start Date: 2013-10-21

End Date: 2014-12-31

Description:
Kommande EU-lagstiftning kan resultera i att Sverige från och med år 2019 behöver införa km-skatt för tunga lastbilar. Uppdraget syftar till att beräkna kostnaden för att implementera och driva ett sådant system. Aktuell europeisk lagstiftning samt aktuell utveckling i länder med km-skattesytem för tunga lastbilar skall beaktas.

Top page top