< Back to Projects
 
 
 
 

Hur ska teknisk utveckling stimuleras i upphandling av stora kostsamma projekt?

Project Number: 351

Project Leader: Sofia Grahn-Voorneveld

Start Date: 2014-01-01

End Date: 2014-12-31

Description:
Hur ska teknisk utveckling stimuleras i upphandling av stora kostsamma projekt?

Top page top