< Back to Projects
 
 
 
 

En jÄmfÖrelse mellan sjÄlvrapporterat kÖrbeteende och observerat beteende i kÖrsimulator

Project Number: 355

Project Leader: Gunilla Björklund

Start Date: 2014-01-13

End Date: 2014-12-31

Description:
Frågeställning Huvudsyftet med studien är att jämföra förares självrapporterade körskicklighet med observerat körbeteende i körsimulator, där s.k. ”jerks” (ryckighet) är en viktig komponent. Ett andra syfte är att jämföra körbeteende i stressiga och icke stressiga situationer i simulatorn.

Top page top