< Back to Projects
 
 
 
 

En ny generation personprognosmodeller - omskattning av Sampers och förslag till utveckling av Trafikverkets persontransportmodeller

Project Number: 356

Project Leader: Helena Braun-Thörn

Start Date: 2014-02-21

End Date: 2014-12-31

Description:
Trafikverket står inför beslut om hur en utvecklingsplan för persontransportmodeller ska se ut. En tidplan har tagits fram över hur Trafikverket skall arbeta med årliga implementeringsbeslut på hösten och nya modellversioner som släpps på våren. Det finns en ganska grov målbild över vilka modeller som bör finnas år 2020 och en utvecklingsplan för hela omfådet samhällsekonomi och modeller. Planen är dock ännu inte så konkretiserad när det gäller nästa generation av persontransportmodeller.

Top page top