< Back to Projects
 
 
 
 

En jämförelse av kostnadskalkyler i nationella planer

Project Number: 357

Project Leader: Helena Braun-Thörn

Start Date: 2013-12-01

End Date: 2014-06-30

Description:
Forskningsfråga En jämförelse av kostnadskalkyler för namngivna åtgärder i Trafikverkets i nationella plan 2010-2021 med nationell plan 2014-2025 och studier av orsaker.

Top page top