< Back to Projects
 
 
 
 

Parkeringspolitikens effekter på transportsystem och byggande (TRV FUD 36, 2013)

Project Number: 364

Project Leader: Helena Braun-Thörn

Start Date: 2014-02-21

End Date: 2014-11-30

Description:
Projektet syftar till att ta fram ny kunskap som underlag för beslut om parkeringsåtgärder.

Top page top