< Back to Projects
 
 
 
 

Nätverksutläggning för cykel

Project Number: 370

Project Leader: Qian Wang

Start Date: 2014-03-01

End Date: 2015-08-30

Description:
Projektets syfte är att göra det möjligt att utvärdera åtgärder för cykel med samma metoder som andra transportslag dvs. en kalkyl som sammantaget beaktar effekten av en utbudsförändring på efterfrågan för val av färdmedel, destination och rutt. Dagens anvisade metoder för efterfrågeberäkning vid kostnadsnyttokalkyl hanterar efterfrågan för cykelresor genom förenklingar som skiljer sig från hanteringen av andra färdmedel. För att göra detta krävs det att cyklisternas värdering av olika egenskaper hos trafiknätet skattas. Det kan göras med metoder som utvecklats under de senaste åren på KTH. Ett andra syfte är att bidra till utvecklingen av metoder för ruttvalsanalys genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik inom ett nytt område. För att på ett korrekt sätt värdera nyttan av en cykelåtgärd behövs en värdering av hur olika egenskaper i nätverket värderas av cyklisten vid ruttvalet. För bil är det enklare där man utgår från hastigheten och längden per länk och söker snabbaste vägen.

Top page top