< Back to Projects
 
 
 
 

Tidsgeografi och Jämställdhet

Project Number: 372

Project Leader: Daniel Jonsson

Start Date: 2014-04-01

End Date: 2015-12-31

Description:
Forskningsfråga det är ett välkänt fenomen att kvinnor typiskt arbetar närmare hemmet och reser mindre än män. Vi kan undersöka i vilken grad det kan förklaras av att kvinnor har ett större ansvar för dagishämtning och inköp av dagligvaror med hjälp av en aktivitetsbaserad modell som tar hänsyn till att sådana aktiviteter inför tidsgeografiska begränsningar.

Top page top