< Back to Projects
 
 
 
 

Beredning av ansökningar TRV FUD 2014

Project Number: 373

Project Leader: Helena Braun-Thörn

Start Date: 2014-04-01

End Date: 2014-12-31

Description:
På trafikverkets uppmaning samordnar CTS sina medlemspartners ansökningar till Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg. Syftet är att få bättre ansökningar med medverkande från flera parter som samverkar. CTS-kansliet, KTH-TLA och VTI samordnar och håller i arbetet i ett antal beredningegrupper. Syftet med projektet är att finansiera den tid som läggs ner i beredningsarbetet.

Top page top