< Back to Projects
 
 
 
 

Vttv baserad pÅ sp-studier frÅn norge och nederlÄnderna

Project Number: 376

Project Leader: Inge Vierth

Start Date: 2014-05-30

End Date: 2015-12-31

Description:
Research Question I projektet behandlas följande frågor: Hur mycket skiljer godstransportefterfrågan, transportavstånd, VTTS mm. mellan Sverige, Norge och Nederländerna? Hur mätts VTTV i de olika SPstudierna och i vilken utsträckning är resultaten jämförbara? Hur kan skillnaderna mellan de genomsnittliga VTTV i de tre studierna förklaras? Hur mycket skiljer VTTV och VTTS för olika varugrupper i de tre studierna? Hur mycket skiljer VTTV och VTTS mellan de olika trafikslagen? Vad krävs för att överföra de norska och holländska VTTV till Sverige? Nationalräkenskaper, transportstatistik, godsmodeller mm. analyseras för att identifiera skillnader och likheter mellan godstransporterna i Nederländerna, Norge och Sverige. De norska och holländska SP-studierna utvärderas och det undersöks hur VTTV kan överföras till Sverige. VTTV för de svenska godstransporterna härleds.

Top page top