< Back to Projects
 
 
 
 

TVEM - Fallstudie Ostkustbanan med anpassning till samhällsekonomisk kalkylmetodik

Project Number: 381

Project Leader: Olov Lindfeldt

Start Date: 2014-01-01

End Date: 2014-12-31

Description:
Bakgrund, kunskapsläge Beräkning av gångtider och kapacitet för tågtrafik är mycket komplicerat. Ett stort antal faktorer, och hur de samverkar med varandra, måste beaktas. Exempel på faktorer att beakta är: 1. Antal spår på linjer och stationer 2. Antal och placering av mötesstationer 3. Trafikering med persontåg av olika typer med sina respektive hastigheter i termer av - frekvens - uppehållsmönster - antal insatståg - krav på gångtider 4. Kravspecifikationer avseende godståg 5. Trafikstörande fel i järnvägssystemet Tidtabellens utformning i ovanstående dimensioner, utan beaktande av punkt 5 för att förenkla ting, bestämmer vilken prestanda vi erhåller på en bana i termer av antal person- respektive godståg per dag och vilka res- och transporttider som erhålls. För trafikeringskrav som inte satisfieras erhålls inga tillåtna lösningar, vilket exempelsvis blir fallet om man önskar köra alltför många tåg per dygn i förhållande till tillgänglig spårkapacitet, tidtabellsför

Top page top