< Back to Projects
 
 
 
 

GODSINFRASTRUKTURÅTGÄRDER FÖR NORDENS VÄLFÄRD – Det breda samhällsekonomiska tänket

Project Number: 386

Project Leader: Helena Braun-Thörn

Start Date: 2014-09-23

End Date: 2014-09-23

Description:
Bakgrund CTS anordnar en konferens om godsinfrastruktur i samarbetet med NVF Konferensen hålls i Stockholm på KTH, CTS den 23:e september 2014, kl. 8.30–15.30 Projektets omfattning CTS samarrangemang med NVF. Ett heldagsseminarium.

Top page top