< Back to Projects
 
 
 
 

Trängselavgifter I Göteborg. Effekter och modellvalidering

Project Number: 389

Project Leader: Maria Börjesson

Start Date: 2014-05-20

End Date: 2015-11-30

Description:
Detta projekt syftar till att jämföra hur väl Sampers-prognosen (dvs. dess predikterade restider och flöden i bil och kollektivtrafik) träffade det verkliga utfallet på länkar där det finns mätningar innanför, på och utanför snittet (vilket är många i Göteborg eftersom utförliga trafikmätninger görs och gjorts). Analysen kommer att göras specifik för högtrafik morgon/eftermiddag och mellanperiod mitt på dagen.

Top page top