< Back to Projects
 
 
 
 

Parkeringspolicy jämfört med vägavgiftspolicy: ekonomiska och politiska aspekter

Project Number: 390

Project Leader: Sofia Grahn-Voorneveld

Start Date: 2014-09-01

End Date: 2015-12-31

Description:
Frågeställning I en storstadsregion där stadsdelarna förfogar över olika trafikstyrningsinstrument i form av parkeringsavgifter och vägavgifter uppstår strategiska möjligheter för de olika stadsdelarna. Hur kommer de att välja parkerings och avgiftspolicy för att gynna de egna medborgarna? Hur påverkas välfärden för regionen och de olika stadsdelarna beroende på vem som kontrollerar parkeringsavgifter och vägavgifter, de olika stadsdelarna eller en regional beslutsfattare?

Top page top