< Back to Projects
 
 
 
 

Värdering av cykling - omarbetning av två working papers inför veteskaplig publicering

Project Number: 391

Project Leader: Gunilla Björklund

Start Date: 2014-10-13

End Date: 2015-03-31

Description:
Frågeställning Syftet med projektet är att omarbeta två working papers till en eller två vetenskapliga artiklar.

Top page top