< Back to Projects
 
 
 
 

BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

Project Number: 399

Project Leader: Maria Börjesson

Start Date: 2015-04-01

End Date: 2019-02-18

Description:
Frågeställning Utvärdera fyra projekt, bland annat med avseende på samhällsekonomisk lönsamhet, för demonstration av Bus Rapid Transit (BRT) i svenska städer – Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm.

Top page top