< Back to Projects
 
 
 
 

Attraktiv utformning av BRT-fordon och hållplatser utifrån resenärsperspektiv - förstudie

Project Number: 401

Project Leader: Karl Kottenhoff

Start Date: 2014-09-01

End Date: 2016-12-31

Description:

Top page top