< Back to Projects
 
 
 
 

A mixed logit dynamic programming activity based model of travel demand

Project Number: 410

Project Leader: Maelle Zimmerman

Start Date: 2015-01-01

End Date: 2015-12-31

Description:
Research Question Det finns många frågeställningar som dagens efterfrågemodeller (på den svenska marknaden) inte är särskilt lämpade att besvara . Vad händer om man ändrar butikers öppettider, vad händer med kedjeresande vid trängselavgifter, senareläggs bilresor till helgen när man byter arbetsresans färdmedel från bil till kollektivt, hur förändras restidspunktvalet när man tar hänsyn till flera färdsätt och kedjeresor (exempelvis lämning och hämtning). Detta är en fortsättning (år tre) på ett doktorandprojekt där nästa generations efterfrågemodell utvecklas i form av en aktivitetsbaserad efterfrågemodell. Syftet med detta projekt är att utveckla den vid institutionen utvecklad aktivitetsbaserade modellen för att bättre modellera färdmedelsvalet.

Top page top