< Back to Projects
 
 
 
 

Arbetslösas reservationslöner med avseende på restider

Project Number: 411

Project Leader: Viktoria Liss

Start Date: 2015-01-01

End Date: 2015-06-30

Description:
Frågeställning Hur påverkar arbetslösa individers reservationslöner av restider, reskostnader och regionala skillnader i boendekostnader?

Top page top