< Back to Projects
 
 
 
 

Beredningar av ansökningar TrV FUD 2015

Project Number: 414

Project Leader:

Start Date: 2015-03-18

End Date: 2015-03-31

Description:
Bakgrund På Trafikverkets uppmaning samordnar CTS sina medlemsparters ansökningar till Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg. Syftet är att få bättre ansökningar med medverkande från flera parter som samverkar. CTS-kansliet, KTH och VTI samordnar och håller i arbetet i ett antal beredningsgrupper. Syftet med projektet är att finansiera den tid som läggs ner i beredningsarbetet.

Top page top