< Back to Projects
 
 
 
 

Workshop regionalekonomi

Project Number: 422

Project Leader:

Start Date: 2015-04-01

End Date: 2019-04-01

Description:
Frågeställning Hur ser kunskapsläget ut när det gäller kopplingen mellan utveckling av transportsystemet och regionalekonomiska effekter?

Top page top