< Back to Projects
 
 
 
 

Förstudie: empirisk analys av gynnsamt urval i fordonsförsäkringsbranschen

Project Number: 432

Project Leader:

Start Date: 2015-10-01

End Date: 2015-11-30

Description:
Frågeställning Litteraturöversikt för att utreda möjligheten att empirisk belägga förekomsten av ett gynnsamt urval (propitious selection)

Top page top