< Back to Projects
 
 
 
 

Produktivitetsanalys av anläggningsprojekt – en metod- och pilotstudie

Project Number: 434

Project Leader: Jan-Eric Nilsson

Start Date: 2015-10-01

End Date: 2016-08-31

Description:
Forskningsfrågan Hur kan produktivitet i anläggningsprojekt mätas?

Top page top