< Back to Projects
 
 
 
 

Tunnelbaneidéer

Project Number: 436

Project Leader: Jonas Eliasson

Start Date: 2015-04-01

End Date: 2015-08-31

Description:
Research Question Inför fortsatta diskussioner med Sverigeförhandling en har Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL) behov av att ge nerera och sortera bland idéer till kollektivtrafikinvesteringar. I synnerhe t finns det ett stort intresse för fler tunnelbaneinvesteringar än de som redan ny ligen beslutats. Detta projekt syftar till att a) ta fram ett antal idéer till kollektivtrafikinveste ringar som kan bidra till bättre förutsättningar för bostadsbyggande, oc h därmed är intressanta att diskutera med Sverigeförhandlingen b) översiktligt analysera dessa idéers samhällsekonomi ska effektivitet, för att kunna avgöra om några är värda att analyser a noggrannare.

Top page top