< Back to Projects
 
 
 
 

Hur trångt är det egentligen på spåret?

Project Number: 437

Project Leader: Roger Pyddoke

Start Date: 2015-09-15

End Date: 2015-12-15

Description:
Research Question Alla som vill köra tåg på spåren får inte plats när Trafikverket årligen fördelar kapacitet. Hur kan man kvantifiera knapphet och trängsel på spåren? Hur fördelas tillgängligt utrymme på spåren till gods- respektive persontåg? Lever Trafikverket upp till järnvägslagen, att fördela kapacitet på spåren på ”ett konkurrensneutralt och icke- diskriminerande sätt” (SFS 2004:519, kap. 6, 1§)?

Top page top