< Back to Projects
 
 
 
 

Betydelsen av konkurrens för kontraktkostnad

Project Number: 444

Project Leader: Jan-Eric Nilsson

Start Date: 2015-09-01

End Date: 2016-06-30

Description:
Forskningsfrågan Hur kan konkurrenstrycket i entreprenadupphandlingar mätas?

Top page top