< Back to Projects
 
 
 
 

Användningen av samhällsekonomiskt beslutsunderlag hos regionala kollektivtrafikmyndigheter

Project Number: 445

Project Leader: Andreas Vigren

Start Date: 2015-12-01

End Date: 2016-12-31

Description:
Research Question I vilken utsträckning, och till vad, använder aktörer som ansvarar för lokal och regional kollektivtrafik samhällsekonomiska kalkyler som besluts-underlag?

Top page top