< Back to Projects
 
 
 
 

Miljöeffekter av delningsekonomier inom personliga godstransporter?

Project Number: 448

Project Leader:

Start Date: 2016-02-01

End Date: 0000-00-00

Description:
Background Delningsekonomier har blivit allt viktigare, det här syns inte minst på exempelvis hotellmarknaden där forskning (Zervas et al. 2014) visar på en signifikant, och negativ, påverkan på pris från från AirBnB. Utöver marknaden för hotell och bostäder är transportsektorn ett typexempel där vi kan förvänta oss att delningsekonomier kommer spela en stor roll Omdebatterade Uber är det mest uppmärksammade exemplet på senare tid. Även mer äldre och etablerade lösningar som bilpooler kan klassas som delningsekonomier. Fördelarna på marknaden för persontransporter (dels i termer av minskad trängsel, del i minskade utsläpp) av ett bättre resursutnyttjande har, exempelvis i USA, lett till att de som samåker till och från arbetet har rätt att åka i så kallade ”car pool lanes”, där trafikflödet är mindre och således köerna kortare. Något som inte kommit lika långt som persontransporter är marknaden för persongodstransporter? En större miljömedvetenhet leder till ett ökat intres

Top page top