< Back to Projects
 
 
 
 

Stokastisk frontanalys av kostnadseffektiviteten av vägens drift och underhåll

Project Number: 453

Project Leader: Sherzod Yarmukhamedov

Start Date: 2016-01-20

End Date: 2016-06-30

Description:
Frågeställning Hur kostnadseffektivt utförs drift och underhåll av statliga vägar?

Top page top