< Back to Projects
 
 
 
 

Beredning av ansökningar TRV-FUD 2016

Project Number: 455

Project Leader: Johanna Jussila Hammes

Start Date: 2016-03-21

End Date: 2016-12-01

Description:
Bakgrund På Trafikverkets uppmaning samordnar CTS sina medlemsparters ansökningar till Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg. Syftet är att få bättre ansökningar med medverkande från flera parter som samverkar. CTS-kansliet, KTH och VTI samordnar och håller i arbetet i ett antal beredningsgrupper. Syftet med projektet är att finansiera den tid som läggs ner i beredningsarbetet. Efter diskussioner med TrV kommer 2016 års arbete med beredningen av TrV-FUD att effektiviseras. Den stora skillnaden från tidigare år är att TrV kommer göra den första granskningen, i syfte att inte vidare bereda, för TrV ointressanta ansökningar.

Top page top