< Back to Projects
 
 
 
 

Finansiering del av avhandlingsarbete Ary Pezo Silvano

Project Number: 458

Project Leader: Ary Pezo Silvano

Start Date: 2016-01-01

End Date: 2016-12-31

Description:
Projektetet svarar på följande frågor: Projekt 1: Vilka verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar erhålls i olika tätortsmiljöer som funktion av ändrad hastighetsgräns, vägtyp, och trafikmiljö? Projekt 2: Vilka faktorer påverkar huruvida bilister ger cyklister företräde vid oreglerade cirkulationsplatser i tätortsmiljö? Projekt 3: Vilka faktorerger ett optimalt trafikarbete vid implementering av Coopers-ITS informationssystem på motorvägar?

Top page top