< Back to Projects
 
 
 
 

CTS Sommarmingel

Project Number: 460

Project Leader: Johan Nyström

Start Date: 2016-05-01

End Date: 2016-05-31

Description:
Stora infrastrukturinvesteringar eller nyttja ny teknik på befintlig infrastruktur?Frances Sprei och Stig-Björn Ljungren ger sin syn på detta under ett informellt samtal den 26 maj, lett av Johan Nyström. Därefter fortsätter diskussionen i minglet.

Top page top