< Back to Projects
 
 
 
 

Finansiering avhandlingsarbete Magnus Landergren

Project Number: 461

Project Leader:

Start Date: 2016-06-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Preliminärt planeras avhandlingen att innehålla 4 uppsatser med nedanstående inriktning: Paper 1: Prognosutvärdering. Artikeln kommer att baseras på det utredningsarbete som Magnus utfört under 2015 (Longitudinell validering av Trafikverkets basprognoser). Paper 2: Godstidsvärdering (VTTV). Artikeln baseras på ett pågående projekt med SCA som Magnus nyligen påbörjat (Case SCA – using the precautionary costs approach to derive rail freight VTTV, CTS projekt 447). Paper 3: Värdering av sjöolyckor. Diskussion om upplägg förs med gästprofessor Kevin Cullinane. Paper 4: Ej bestämt. Eventuellt en cost benefit analys av Vänerntrafiken vs Göteborgs behov av lågbroar.

Top page top