< Back to Projects
 
 
 
 

Dynamisk analys av sambandet mellan reinvesteringar och drift och underhåll av vägar

Project Number: 465

Project Leader: Sherzod Yarmukhamedov

Start Date: 2016-06-20

End Date: 2016-12-31

Description:
Syftet med denna studie är att analysera två frågor: (1) Hur påverkas det framtida reinvesteringsbehovet av underhållsåtgärder? (2) Hur påverkar vinterväghållningsåtgärder framtida underhåll- och reinvesteringsbehov? Detta betyder att vi kommer att empirisk analysera tre dynamiska modellansatser, dvs. tre kostnadsfunktioner kommer att estimeras: (1) reinvesteringar är en funktion av förra periodens underhållsåtgärder, trafik och övriga vägkarakteristika (Modell 1); (2) reinvesteringar är en funktion av förra periodens vinterhållningsåtgärder, trafik och övriga vägkarakteristika (Modell 2); (3) underhållsåtgärder är en funktion av förra periodens vinterhållningsåtgärder, trafik och övriga vägkarakteristika (Modell 3). Vi har tillgång till kostnadsdata för drift och underhåll samt reinvesteringar; trafikdata, väderdata och olika vägkarakteristika. Förutom reinvesteringsdata behöver vi uppdatera våra dataset med ytterligare ett års data.

Top page top