< Back to Projects
 
 
 
 

En eftermiddag med resultat från flygforskningen - kunskap och debatt

Project Number: 468

Project Leader: Joakim Ahlberg

Start Date: 2016-10-01

End Date: 2016-12-07

Description:
Luftfartens samhällsekonomiska kostnader har historiskt kännetecknats av ett antal kunskapsluckor. Både marginalkostnadsutredningar och skatteutredning har nu initierats och till viss del slutförts för att täppa igen dessa luckor. Resultaten från dessa kommer under eftermiddagen (2016-12-07) att presenteras och diskuteras, dagen kommer avslutas med en paneldebatt och öppen diskussion.

Top page top