< Back to Projects
 
 
 
 

Vilken roll spelar de samlade effektbedömningarna för det nationella planförslaget?

Project Number: 469

Project Leader:

Start Date: 2017-01-01

End Date: 2017-12-31

Description:
Syftet med detta projekt är att se om de samlade effektbedömningarna (SEB) påverkar vilka objekt som tas med i Trafikverkets nationella planförslag för utveckling av det svenska transportsystemet.

Top page top